Elektromotorer

ABB er verdensledende og fremst på teknologi i tilvirkning av elektriske motorer. Over 100 års erfaring sikrer
beste kvalitet på produkter som er tilpasset praktisk talt alle applikasjoner og forhold. Vi har bygd opp et stort lager av industrimotorer opp til 55 kW i aluminiums utførelse. Vi har både fot- og standard flens-motorer i de fleste byggestørrelser, både 2-polt og 4-polt.

 

Motorer i spenningsklasse S(240/380V) har vi i størrelsene 0,55 kW - 3 kW.

Motorer i spenningsklasse D(380/690V) har vi størrelsene 3 kW - 55 kW.

 

Link til ABB sin oversikt over aluminiumsmotorer.

Last ned ABB sin katalog på lavspenningsmotorer.

 

 

Produktkode

Produktkoden er bygd opp på følgende måte:
A B   C       D E F G
M3AA 200 MLB 3GAA 202 001 - A D C 433

      1-4 5-6 7 8-10 11 12 13 14  
A = Motor type
B = Byggestørrelse IEC
C =  Produktkode
D = Montasjeform
E =  Spenning/frekvens kode
F = Generasjonskode
G = Variant kode (ekstrautstyr)

 

Beskrivelse av produktkoden:
Posisjon    
1-2    
  3G = Identites nr for lavspent motorer
3: Motor kapsling    
  A = Aluminium motor
  B = Støpejern stator
  C = Stål stator
4: Motor type    
  A = Kortslutningsmotor
  D, E = Enfase motor
5 og 6: IEC-ramme    
  05 = 56
  06 = 63
  07 = 71
  08 = 80
  09 = 90
  10 = 100
  11 = 112
  13 = 132
  16 = 160
7: Hastighet (pol par)    
  1 = 2 polt
  2 = 4 polt
  3 = 6 polt
  4 = 8 polt
  5 = 10 polt
8-10: Løpenummer    
11: Strek    
12: Monterings form    
  A = Fot montert, koplingsboks toppmontert
  B = Flensmontert, stor flens
  C = Flensmontert, liten flens
  H = Fot og flensmontert, stor flens
  J = Fot og flensmontert, liten flens
14: Generasjonskode    

 

 

Beskyttelsegrader

IP X X  
  X   Beskyttelsegrad mot berøring og fremmedlegemer inne i kapsling
  2   Motorer beskyttet mot fremmedlegemer større enn 12 mm
  4   Motorer beskyttet mot fremmedlegemre større enn 1 mm
  5   Støv beskyttede motorer
    X Beskyttelsegrad kapslingen gir med hensyn til skadelig effekter som skyldes vanninntreging
    3 Motorer beskyttet mot vannsprut
    4 Motorer beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
    5 Motorer beskyttet mot vannstråler
    6 Motorer beskyttet mot tung sjø

 

 

Monteringsarrangementer

IM B3

IM 1001

Fotmontert motor

 

IM B5

IM 3001

Flensmontert motor

Stor flens

IM B14

IM 3601

Flensmontert motor

Liten flens

IM B35

IM 2001

Fot- og flensmontert motor

Stor flens

IM B34

IM 2101

Fot- og flensmontert motor

Liten flens

DESIGN BY INBUSINESS  POWERED BY WWW.I-TOOLS.NO