Industrirørlegging

Flere av våre fagarbeidere er dyktige rørleggere som har lagt store mengder prosessrør i både syrefaste og svarte materialer. Felles for de fleste rørjobber har vært at det er rør- dimensjoner i området 50 - 300 mm, og hvor det er sveiste røropplegg. Vi har arbeidet med røropplegg for steam, kjølevann til kraftverk, prosessvann og syretransport til industrien. Tig-sveising av syrefaste rør er noe som kommer mer og mer innen prosessindustrien, og derfor har seks av våre sveisere blitt sertifisert innen Tig. Samtidig har de gjennomgått kurs i isometrisk tegning. Dette gjør oss mer rustet til å kunne ta denne type oppdrag.

Industrirørlegging

DESIGN BY INBUSINESS  POWERED BY WWW.I-TOOLS.NO