Hydraulikk service

De siste årene har vi inngått langsiktige vedlikeholdsavtaler på hydraulikk med Boliden Odda AS og Eramet Titanium & Iron AS i Tyssedal. Dette innebærer at vi har ukentlige sjekkpunkter for kritiske anlegg, og at vi rapporterer elektronisk til kunden.


Hydraulikkservice for småkunder.

For lastebileiere og maskinkjørere er det viktig at utstyret fungerer når det skal brukes. Derfor rykker vi ut når du har behov for oss. Ofte kan det være en ventil som henger, kobling eller rør som lekker, eller en sylinder hvor pakkboksen er ødelagt. Det umulige er ofte mulig når en har kreative medarbeidere og et kontaktnett på deler som stiller opp når vi har behov for det.


Tide sjø

Tide Sjø AS

I 2007 overtok vi serviceansvaret for Knubben Evakueringssystem – MES – om bord på 12 av Tide Sjø sine ferjer. Dette innebærer bl.a. årlig kontroll av anleggene.
I tillegg utfører vi en rekke serviceoppdrag på andre hydrauliske anlegg om bord på ferjene.

Boliden Odda AS

Vi har hatt serviceavtale på hydraulikk med Boliden Odda AS siden 2005. Dette var den første avtalen som ble inngått og som innebærer ukentlig kontroll av kritiske hydraulikkanlegg ved bedriften.  I tillegg blir det bygget opp dokumentasjon for samtlige anlegg.

Det utarbeides egne  kontrollister for hydraulikkservice sammen med kunden. Attesterte kontrollister med ev. merknader sendes kunden regelmessig.

Eramet Titanium & Iron AS, Tyssedal

ETI har vi har hatt serviceavtale på hydraulikk med 2006. Dette er tilsvarende avtale som for Boliden Odda AS. I tilegg til forebyggende arbeid, rykker vi også ut til kunde ved havari.
DESIGN BY INBUSINESS  POWERED BY WWW.I-TOOLS.NO