Reingjøring

Flushing

Vi har bygget opp vår egen flushe-rigg med kapasitet 1200 l/min for å kunne oppnå tilfredsstillende renhet i nye hydraulikkanlegg.

Filterrigg

Med våre fire transportable filterrigger kan vi rense både mineraloljer og vannbaserte
væsker. Riggene kan også brukes til å fjerne vann i mineraloljer.

Partikkleteller

Renhetsnivået er viktig for driftsstabiliteten i et hydraulikkanlegg. Derfor kontrollerer vi regelmessig anleggene vi har ansvar for med Parker sin nye partikkelteller, Laser CM. Denne kan også brukes på brannhemmende væsker. Vanninnhold måles med Parker sensor.

Parker Laser CM 20

DESIGN BY INBUSINESS  POWERED BY WWW.I-TOOLS.NO