Hydraulikk

Odda Mekaniske Verksted har i over 10 år hatt eit samarbeid med Parker Hannifin innan hydraulikk. I 2013 blei samarbeidet utvida til å gjelde både delelager, verkstad og ParkerStore. Fem av våre ansatte arbeider spesielt med hydraulikk, der tre av disse har fagsertifikat i faget. I ParkerStore har me eitt breitt utval av koplingar, fittings, hurtigkoplingar og utstyr til produksjon av hydraulikkslangar. På hydraulikk verkstaden utfører me feilsøking, overhaling og reparasjon av mellom anna hydraulikk sylindrar. Parker er en av Norges ledende leverandører av hydrauliske system og komponenter.
ParkerStore

Hydrauliske anlegg treng både overvaking og kontroll av olje jamnleg. Med Parker SensoControl kan vi måle trykk temperatur og flow i anleggene.  Partikkeltelling blir utført med Parker sin partikkeltellet Laser CM som kan brukes både på mineraloljer og på spesielle brannhemmende hydrauliske væsker. Vi har og ein transportabel filterrigg som kan koplast på hydraulikkanlegget. Denne kan nyttast på mineralolje, vassbaserte olje, og på brannhemmande væsker.

 

Hydraulikkavdelinga ved OMV har utstyr til både oppstart og vedlikehald av hydraulikkutstyr. I forhold til  prosjektering av nye anlegg og feilsøking på eksisterande anlegg samarbeidar me med NTOS AS. På nye anlegg som må flushast før bruk, nyttar me ein mobil flushe-rigg. Den har ein kapasitet på 1200l/min, for å kunne oppnå tilfredsstillande reinhet i eit hydraulikksystemet.

 

Parker har eit system for ID-merking av slangar, Parker Tracking System. All tekniske informasjonen om korleis slangen blei produsert blir lagra i ein database, og kan lett finnast igjen. Alle slangar som er produsert på OMV kan merkast med PTS.

 

Slangeverkstaden på OMV er i gang med prosessen mot at ein kan produsere DNV godkjente slangar. Planen er at dette skal vera på plass ved årsskifte 2014/2015.

Vi lagerfører hydraulikkslanger i dimensjoner fra 3/16" - 1 1/2" med tilhørende presskoblinger, og har presse som presser 4-lags slanger opp til 1 1/2".  Vi har et stort utvalg av Parker sin EO2-fittings, samt trykkfilter, returfilter, pustefilter, kuleventiler og strupeventiler på lager.

 

De siste årene har vi inngått langsiktige vedlikeholdsavtaler på hydraulikk med Boliden Odda AS og Eramet Titan & Iron AS i Tyssedal. Dette innebærer at vi har ukentlige sjekkpunkter for kritiske anlegg, og at vi rapporterer elektronisk til kunden. I tillegg har vi årlig service på ferjene til Tide Sjø AS som har Knubben evakueringssystem.

 

Last ned vår hydraulikk brosjyre.

Fagbevis Hydraulikk Fagbevis i Elektrofag og Elsikkerhet
DESIGN BY INBUSINESS  POWERED BY WWW.I-TOOLS.NO