Design


  • Picture
  • Picture
  • Picture
  • Picture
Picture Picture Picture Picture

Her vil du finne en kort beskrivelse på de forskjellige designløsningene som er med på å gjøre våre dumperhengere til de beste på markedet.

Trykkbegrensingsventil på bremser.

Ventilen brukes til å begrense oljetrykket ut til bremsesylinderne på tilhengere der bremsetrykket fra traktoren er for høyt. Normalt stilles ventilen inn på 120 bar fra oss, men ventilen kan justeres i området 85 – 210 bar.

Innvendige surrefester.

Festeanordninger for surring er påbudt iht. Kjøretøyforskriften §45-1-9. Vi har lagt inn fire fester som vist på vedlagte bilde. Disse har en kapasitet tilpasset nyttelasten til dumperen.

Feste for strølem

Strølem er noe mange ønsker som tilleggsutstyr til dumperen. Dette bestilles enten ved kjøp av dumper, eller blir kjøpt ved en senere anledning. Fordelen med OMV Dumperen er at feste for strølemmen er standard, slik at man ikke trenger å tenke på dette når man kjøper ny henger. I tillegg er festet en integrert del av sidelemmen, slik at faren for at festet blir ødelagt under lasting av dumperen er minimal.

Bevegelige lykteholdere bak.

Baklykter som knuser ved rygging er et tilbakevendende problem på de fleste dumpere. Vi har valgt å la baklyktholderne være bevegelige, slik at dersom man rygger på noe med lyktene, vil holderne fjære. Dette var tidligere ekstrautstyr som vi nå har valgt å la være standard utstyr.

Slangebeskyttelse.

Samtlige hydraulikkslanger og el.kabler er lagt inn i det lange langsgående firkantrøret. Dette beskytter slangene mot utvendige påkjenninger og reduserer dermed slangeforbruket stort. Dersom man skulle få slangebrudd i en av slangene som ligger inne i firkantrøret, vil røret fundere som oljeoppsamler. Rører har en bunnplugg hvor olja kan tappes ut.

Ramme

Ramma består av et kraftig langsgående firkantrør i S355J2 (St 52.3). Dette gir en svært vridningsstabil ramme hvor boggiene er opplagret.

Tippsylinderen er også nedfelt i firkantrøret, noe som gir god beskyttelse mot utvendige påkjenninger.

DESIGN BY INBUSINESS  POWERED BY WWW.I-TOOLS.NO